Գլխավոր Կադրային Գործավարություն

Կադրային Գործավարություն

ՖինԹաքս Ըքաունթինգ ընկերության կողմից մատուցվող «Կադրային գործավարություն» ծառայությունը ներառում է՝

1․ Աշխատակիցների հետ աշխատանքային հարաբերությունները կարգավորող իրավական ակտերի կազմում՝ համաձայն գործող օրենսդրությանը։

2․ Աշխատավարձերի հաշվարկ։

3․ Աշխատաժամանակի, արձակուրդայինների և անաշխատունակության նպաստների հաշվարկ։

4․ Կանխիկ և փոխանցումով վճարումների կազմում: