Գլխավոր Խորհրդատվություն

Խորհրդատվություն

ՖինԹաքս Ըքաունթինգ ընկերությունը խորհրդատվություն մատուցում է հետևյալ ուղղություններով՝ 

1. Հաշվապահական հաշվառման վերաբերյալ

2. Հարկային և հարակից օրենսդրության վերաբերյալ

3. Բյուջեի պլանավորման վերաբերյալ

4. Պայմանագրերի կազմման և կնքման վերաբերյալ

5. Կազմակերպությունների կանոնադրություններ գրելու վերաբերյալ

Աշխատանքային պարտականությունները կատարելիս տնօրենների և հաշվապահների մոտ առաջանում են հարցեր, որոնց լուծումները պահանջում են փորձ և ժամանակ:

Օգտվելով Ֆինթաքս Ըքաունթինգ ընկերության մատուցած խորհրդատվական ծառայությունից՝ դուք մշտապես կարող եք հղել հարցեր և ստանալ պատասխաններ հնարավոր սեղմ ժամկետներում: